Ahad, 10 Februari 2013

Ilmu melalui Pembacaan

Ilmu melalui pembacaanIlmu merupakan satu cara atau kaedah yang dilakukan bagi memahami sesuatu perkara atau fenomena. Ilmu sangat diperlukan oleh kita bagi membangunkan kehidupan yang lebih baik. Secara mudahya, Ilmu membawa maksud "tahu", iaitu suatu proses mengenal atau kenal yang diperolehi melalui pelbagai cara dan kaedah. Sebagai contoh, bagaimana kita mengetahui tentang sesuatu kejadian atau fenomena. Ia perlu melibatkan usaha bagi memahaminya dalam apa cara sekalipun. Daripada pemahaman itulah, terhasilnya teori-teori yang diterima pakai oleh manusia.

Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, beliau cenderung menakrifkan ilmu sebagai "ketibaan dalam kalbu seseorang tentang makna sesuatu perkara atau ketibaan oleh kalbu tentang makna sesuatu".

Di sini, konsep ilmu itu membawa maksud "ketibaan atau kemunculan maklumat yang benar dan bermakna ke dalam diri seseorang atau insan". Bagi memastikan ketibaan itu terjadi, suatu usaha / tindakan perlu dilakukan antaranya melalui pembacaan, hubungan dengan alam, pemerhatian, pengalaman, persidangan, perguruan, perbincangan dan sebagainya. Harus ditekankan adalah proses ini perlu dilakukan dengan adab dan akhlak yang terpuji. 

Saya tertarik apa yang dinyatakan oleh Al-Iman Al-Qurtubi, beliau menyatakan ilmu ini sesuatu   yang lebih terang daripada untuk didefinasikan menunjukkan kepada kita terlalu banyak perkara yang merangkumi sesuatu ilmu itu untuk didefinasikan.

Untuk mendapatkan ilmu, kita diajar dengan satu kaedah yang sangat mudah iaitu, "iqra"(bacalah). Membaca adalah satu cara yang paling berkesan untuk mendapatkan maklumat. Maka, marilah membaca sebanyak mungkin bagi memperoleh seberapa banyak maklumat. Pastikan maklumat dipandu dengan kebenaran. Sebaik-baik pembacaan adalah diikuti dengan "bismi rabbi kalladhi khalaqa" (dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk).

Sekian,

29 Rabiulawwal 1434

Tiada ulasan:

Catat Ulasan